I love Retro
  
Masahiko Shimazu and Koji Shitara in “Ohayô/Good Morning” (1959)

Masahiko Shimazu and Koji Shitara in “Ohayô/Good Morning” (1959)

  1. blackcatblackglasses reblogged this from iloveretro
  2. sianmangan reblogged this from iloveretro
  3. axelsurerose reblogged this from iloveretro
  4. iinquisitive reblogged this from iloveretro
  5. iloveretro posted this